Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. Madde Taraflar:

SATICI BİLGİLERİ:
Ünvanı: Doğan Burda  Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
Adresi:  Mecidiyeköy Yolu Cd. N. 12 Trump Towers Kule 2 K.21-22-23-24 Şişli İstanbul
Telefon: (212) 4780300
Faks: (212) 4103216
Eposta: shop@burda.com.tr

ALICI BİLGİLERİ:
Adı Soyadı / Ünvanı: Müşteri Adı
Teslimat Adresi: Müşteri Adresi
Telefon: Müşteri Telefonu
Eposta: Müşteri Eposta Adresi

1.1 Satıcı Bilgileri

Ticari Ünvan: Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş
Adres: Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers Kule:2 Kat:21-22-23-24 34387 Şişli
Web Sitesi Adresi: https://shop.burda.com.tr
E-Posta Adresi: shop@burda.com.tr
Telefon Numarası: (212) 4780300
Faks Numarası: (212) 4103216
Mersis Numarası: 0

2.Madde Konu:
İşbu Ön Bilgilendirme Formunun konusunu ALICI'nın SATICI'ya ait http://shop.burda.com.tr/ alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince bilgilendirilmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Madde Satışa Konu Ürünün Temel Özellikleri Ve Ödeme Bilgileri:
3.1. Ürünün özellikleri (cinsi ve türü, miktarı, marka/ modeli, rengi) ve KDV dahil Satış Bedeline (adet x birim fiyat) ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

 

Ürün Bilgileri Adet KDV Dahil Birim Tutar İndirim Tutarı Toplam Tutar
Örnek Ürün 1 10.00 TL 0.00 TL 10.00 TL
      Ara Toplam 10.00 TL
      Gönderim Ücreti 6.00 TL
      İndirim Tutarı 0.00 TL
      Toplam Tutar (KDV DAHİL) 16.00 TL
      Ödeme Şekli Kredi Kartı/Havale/PTT/Kapıda Ödeme/Paypal
      Gönderim Şekli Satıcı Öder

 

Sipariş Tutarı {{order.amount_total}}
Ödeme Şekli: {{order.payment_type}}

3.2. Teslimat, e-mail aracılığı ile gerçekleştirilecek olup, herhangi bir kargo işlemi söz konusu değildir. 

4. Madde Genel Hükümler:
4.1. ALICI, SATICI'ya ait http://shop.burda.com.tr/alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen işbu ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin http://shop.burda.com.tr/ alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.


4.2. İşbu ön bilgilendirme formuna konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI'ya ulaşmasını takip eden yasal 30 ( otuz ) günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu 30 ( otuz ) günlük süre içinde ALICI'nın yukarıda bilgisi yer alan e-mail adresine teslim edilir.


4.3. İşbu ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesi ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI'ya aittir. ALICI, ürünü(leri) teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde bir sorun gördüğünde, garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için ve/veya talep ve şikâyetlerini de iletmek istemesi halinde yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adresleri aracılığı ile SATICI'ya bilgilendirmede bulunabilir.


4.4. İşbu ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formu ile mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürünün/ürünlerin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.5. İşbu ön bilgilendirme formuna konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI'ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI'dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.


4.6. ALICI tarafından, işbu ön bilgilendirme formuna konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka'ya ait ATM cihazından ya da şubesinden "hesaba yatırma" şeklinde yapılması durumunda, ürün/ürünlerin bedelinin ön bilgilendirme formunda ve mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI'nın shop@burda.com.tr e-posta adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.


4.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile ön bilgilendirme formuna konu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 ( üç ) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 ( on dört ) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.


4.8. ALICI,  satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI'nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.9. ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/ürünlerden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI'ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.


4.10. ALICI ve SATICI işbu ön bilgilendirme formunun başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.11. SATICI sipariş vermek için kullanılan http://shop.burda.com.tr/  alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI'ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.12.   18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan velilerinin/vasilerinin yazılı muvafakati olmaksızın alış-veriş yapamaz.

5. Madde Cayma Hakkı:

ALICI, işbu ön bilgilendirme formunun 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI'ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI'ya iade edecektir. SATICI'nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Cayma hakkının kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI'ya teslim edilen ürünün(lerin) Yurtiçi Kargo firması (Yurtiçi Kargo 'ya 444 99 99 nolu telefon numarasından ulaşabilirsiniz.) aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile ALICI tarafından SATICI'ya iadesi gerekmektedir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Adres:. Doğan Burda  Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
Mecidiyeköy Yolu Cd. N. 12 Trump Towers Kule 2 K.21-22-23-24 Şişli İstanbul
Faks Numarası: (212) 4103216
E-mail Adresi: shop@burda.com.tr

Şu kadar ki, ALICI'nın işbu ön bilgilendirme formuna konu siparişini gerçekleştirdiği ürün/ürünler niteliği itibariyle işbu ön bilgilendirme formunun 6. Maddesinde yer alan Cayma Hakkına Kullanılamayacak Ürünler'in (ğ) bendinde yer alan ürünlerden olduğundan ALICI'nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

6. Madde Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7. Madde Yetkili Mahkeme:

İşbu ön bilgilendirme formunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formunda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde : TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta Mecidiyeköy Yolu Cd. N. 12 Trump Towers Kule 2 K.21-22-23-24 Şişli İstanbul Türkiye adresinde ikamet eden Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ.(Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Müşteri Adresi adresinde ikamet eden Müşteri Adı (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır ) arasında akdedilmiştir.

 1. Tarafların geçerli telefon faks ve e-posta bilgileri aşağıdadır:

  SATICI: Doğan Burda  Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
  Adresi: Mecidiyeköy Yolu Cd. N. 12 Trump Towers Kule 2 K.21-22-23-24 Şişli

  Telefon : (212) 4780300
  Faks : (212) 4103216
  E-posta: shop@burda.com.tr

  ALICI:
  Müşteri Adı 
  Email: Müşteri Eposta Adresi

2. Madde: MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusunu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://shop.burda.com.tr/  internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin sözkonusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimine dair 6502 sayılı TüketicininKorunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır.

3. Madde : SATIŞA KONU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli belirtildiği gibidir: 

 

Ürün Bilgileri Adet KDV Dahil Birim Tutar İndirim Tutarı Toplam Tutar
Örnek Ürün 1 10.00 TL 0.00 TL 10.00 TL
      Ara Toplam 10.00 TL
      Gönderim Ücreti 6.00 TL
      İndirim Tutarı 0.00 TL
      Toplam Tutar (KDV DAHİL) 16.00 TL
      Ödeme Şekli Kredi Kartı/Havale/PTT/Kapıda Ödeme/Paypal
      Gönderim Şekli Satıcı Öder

 

Teslimat, e-mail aracılığı ile gerçekleştirilecek olup, herhangi bir kargo işlemi söz konusu değildir.

4. Madde: GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI'ya ait http://shop.burda.com.tr/   alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen işbu mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin http://shop.burda.com.tr/ alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- İşbu mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI'ya ulaşmasını takip eden yasal 30 ( otuz ) günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu 30 ( otuz ) günlük süre içinde ALICI'nın yukarıda bilgisi yer alan e-mail adresine teslim edilir.

4.3- İşbu mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesi ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI'ya aittir. ALICI, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde bir sorun gördüğünde, garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için ve/veya talep ve şikâyetlerini de iletmek istemesi halinde yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adresleri aracılığı ile SATICI'ya bilgilendirmede bulunabilir.

4.4- İşbu mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5- İşbu mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI'ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI'dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6- ALICI tarafından, işbu mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka'ya ait ATM cihazından ya da şubesinden 'hesaba yatırma' şeklinde yapılması durumunda, ürün/ürünlerin bedelinin ön bilgilendirme formunda ve mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI'nın shop@burda.com.tr e-posta adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli satış sözleşmesine konu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 ( üç ) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- ALICI, satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI'nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/ürünlerden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formu ile satın aldığı ürünü/ürünleri yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI'ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.10- ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11- SATICI sipariş vermek için kullanılan http://shop.burda.com.tr/  alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI'ya ilave bir maliyet yüklememektedir.

4.12.   18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan velilerinin/vasilerinin yazılı muvafakati olmaksızın alış-veriş yapamaz.

5. Madde: CAYMA HAKKI

ALICI, işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört ) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI'ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI'ya iade edecektir. SATICI'nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Cayma hakkının kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI'ya teslim edilen ürünün(lerin) aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile ALICI tarafından SATICI'ya iadesi gerekmektedir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Adres: Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers Kule:2 Kat:21-22-23-24 34387 Şişli
E-mail Adresi: shop@burda.com.tr

Şu kadar ki, ALICI'nın işbu mesafeli satış sözleşmesine konu siparişini gerçekleştirdiği ürün/ürünler niteliği itibariyle işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan Cayma Hakkına Kullanılamayacak Ürünler'in (ğ) bendinde yer alan ürünlerden olduğundan ALICI'nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

6. Madde: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7. Madde: YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş

ALICI

Müşteri Adı

TARİH

Sipariş Tarihi